Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK  SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

Satıcı

www.ailemicinsaglik.com internet sitesinin sahibi olan Vitakap Sağlık ve Gıda ürünleri San.ve Tic. Ltd.Şti

Adres: İkitelli OSB Süleyman Demirel Bulvarı Heskop-İş Modern Sanayi Sitesi F Blok zemin kat F-19 Küçükçekmece / ISTANBUL / TURKEY

Telefon: (0212) 287 21 07-08  - Faks : (0212) 263 85 57

E-Mail : info@ailemicinsaglik.com

Alıcı

www.ailemicinsaglik.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2)Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu,sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3)Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.Üyeler sitedeki üye kaydıyla ilgili bölümlere kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahüt etmektedirler.Vitakap bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini  beyan ve taahhüt eder.

3.2.Üyelerin,site aracalığıyla Vitakap tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının(kullanıcı ismi,şifre v.b)güvenliği,saklanması,üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması,kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır.

Üyelerin,sisteme giriş araçlarının güvenliği,saklanması,üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması,kullanılması gibi tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Vitakap’ın doğrudan ve dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.3.Vitakap,sitede yer alan üye bilgilerini,üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri,güvenlik,kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

3.4.Üye,Vitakap’ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde,resmi makamlarca usulü dairesinede bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya  yetkili olacağını ve bu sebeple Vitakap’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

3.5.Vitakap ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek,sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kulanımını kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir.Vitakap üyenin www.ailemicinsaglik.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Bu bilgiler,gizlilik şartlarına bağlı kalınarak,içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılabilir.Buradaki amaç  kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak ve ailemicinsaglik.com’u geliştirmek içindir.

3.6.Üyelerin,Vitakap’ın bilgilendirme amaçlı kullandığı e-posta adresine gönderdikleri mesajlar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukiki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3.7.Site üzerindeki yönlendirmeler(link,banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri,dosyalar içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Vitakap’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.8.Vitakap,sitede sunulan e-ticaret hizmetini ve içerikleri her zaman değiştirebilme;üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri,içerikleri ve üye profillerini,üyeler dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.Vitakap bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.Üyeler, Vitakapın talep ettiği değişiklikve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.Vitakap tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin,üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

3.9.Üyelik İptali üye tarafından www.ailemicinsaglik.com üzerinden yapılabilir.Üyeliğini iptal eden üyenin siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.Vitakap’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini iptal etme hakkı vardır.İptal edilen üyeliğe dair tüm kayıtların silinip silinmeme kararı Vitakap’a

aittir. Üye iş bu tasarrufu önceden kabul eder.Bu durumda Vitakap’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.Üye,sitenin iletişim adresi aracılığıyla site yönetimine gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.Bu taaahüte uyulmaması durumunda ,gerekli görüldüğü takdirde üyenin üyeliği engellenebilir ve iptal edilebilir.

3.11.Üyeler,sitelerden sağlanan hizmetleri,sitede yer alan bilgileri ve Vitakap’ın fikri ve mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz,paylaşamaz,sergileyemez veya başkasının Vitakap’ın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez,aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Vitakaptan talep edilen tazminat miktarını,mahkeme masrafları ve avukat ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.Üyeler,Vitakap’ın fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz,dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz ve ya hazırlayamaz.Aksi takdirde Vitakap uğradığı zararı üyeden tazmin etme hakkına sahiptir.